Installation av appen ”BussAkuten” på iPhone

 

Hämta appen ”Bussakuten” i App Store.
Välj sedan ”Installera”.

 
 

Efter installation och första gången appen öppnas,
välj ”Bara när appen används”.


Ange ditt mobilnummer, klicka på ”Login”.

När installationen är klar, säkerställ att Platstjänster är korrekt aktiverat:


Platstjänster Iphone

 1. Gå till inställningar, och välj ”Integritetsskydd”
 2. I ”Integritetsskydd”, välj ”Platstjänster”
 3. Säkerställ att ”Platstjänster” är aktiverad.
 4. Gå till apparna och välj ”Bussakuten”
 5. Åtkomst till platsinfo ska vara satt till ”När appen används”
När ovanstående är gjort öppna appen ”Bussakuten” och logga ut och in igen.


Roaming Iphone (Roaming måste aktiveras om körningar med appen sker utanför Sverige.)

 1. Gå till ”Inställningar” och välj ”Mobilnät”
 2. Välj ”Alternativ för mobildata”
 3. Aktivera ”Data-roaming” om den är avaktiverad


VoLTE Voice over LTE/4G Iphone

VoLTE är en teknik för att hantera rösttrafik över 4G-nätet. Om tekniken inte används kan data inte skickas över 4G-nätet samtidigt som ett telefonsamtal pågår. De flesta nätleverantörer har funktionen i sina nät men abonnemangsformen kan avgöra om tekniken ingår i abonnemanget som standard. Kontrollera detta med er leverantör av mobilabonnemang. Vilken telefon som används påverkar också möjligheten att använda VoLTE, de flesta nyare telefoner stödjer tekniken VoLTE. 

 1. Gå till ”Inställningar” och välj ”Mobilnät”
 2. Välj ”Alternativ för mobildata”
 3. Välj ”Aktivera 4G”
 4. Välj ”Röst och data”

Installationsguiden som pdf